Avancerad rening av avloppsvatten för läkemedelsrester och oönskade ämnen

Rapporten ger en analys av behovet av avancerad rening, av vilka tekniska lösningar som finns och för- och nackdelarna med dessa, samt en analys av övriga konsekvenser av användning av avancerad rening presenteras. Behovet av att införa avancerad rening finns och behovet kan motiveras utifrån långsiktiga effekter. Teknik finns för komplettera befintliga reningssteg och finns även skalfördelar att installera det vid större reningsverk.

Avancerad rening är ett sätt begränsa spridning men åtgärder behövs i hela kedjan och då behovet av att inför avancerad rening varierar behöver det utredas vart det är mest samhällsekonomiskt effektivt att införa det.

Regeringens uppdrag utfört 2016 av Naturvårdsverket i rapport 6766.

Avancerad rening av avloppsvatten – behov, teknik och konsekvenser