Challenges and Needs in Urban Stormwater Planning, 2017

Genom intervjuer och workshops har forskare vid Chalmers tekniska högskola försökt att sammanfatta hinder, utmaningar och problem som finns inom dagvattenplanering. De presenterar även de behov och åtgärder som skulle kunna förbättra planeringsprocessen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.