Redovisning dagvattenutredning, Vattengruppen Järfälla

Vattengruppen i Järfälla har tagit fram ett dokument som pekar ut det innehåll som bör finnas med i en dagvattenutredning. Dokumentet listar olika punkter under följande rubriker:

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.