Långt ärende om avlopp från slaktlada

En fastighetsägare är mycket missnöjd med en avloppshandläggning som skedde på 1990-talet och kan inte släppa det.

På den aktuella fastigheten finns en slaktlada för en mindre jaktförening. Jaktföreningen äger fastigheten där slaktladan och avloppsanläggningen finns. Den klagande äger skogsmarken/skogsfastigheten nedströms. Avloppet från klubblokalens tvättställ och wc går till den slutna tanken. Slaktladan är inte en vilthanteringsanläggning som behöver livsmedelsverkets godkännande utan är en lokal som används för uppslaktning av ”jägarens eget vilt”. Dock används den "gamla" trekammarbrunnen och infiltrationsanläggningen (som enligt villkor skulle ha tagits bort) för "sköljvatten" från slaktladans 2 golvbrunnar samt avlopp från en diskbänk i slaktutrymmet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.