Nya expertsvar om dagvatten: dagvattenavgifter och anslutningsavgifter

Dagvattenguiden har fått in två nya intressanta expertsvar inom dagvattenjuridik. Det ena rör en bostadsrättsförening som vägrar betala avgift för att släppa dagvatten på det kommunala systemet då de omhändertar en del vägdagvatten från kommunal mark (läs den här). Den andra frågan rör fastighetsägare som inte vill betala anslutningsavgifter för dagvattenservis i samband med nyläggning av ett dagvattensystem inom verksamhetsområde då de traditionellt har omhändertagit dagvattnet med LOD (läs den här). Hur bör kommunerna förhålla sig till dessa två fall?