Brf vägrar betala avgift för dagvatten. Expertsvar

Denna expertfråga rör kommunens dagvattenledningar och dagvattensystemet hos en bostadsrättsförening. Frågan har besvarats av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Augusti 2017.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.