Uppdaterad produktöversikt för små avlopp

VA-guiden har uppdaterat marknadsöversikten med produkter för enskilt avlopp från 2016.

Marknadsöversikten är också ett stöd för landets miljökontor. Det är inte lätt att hålla reda på alla produkter som ska bedömas i samband med miljöprövningen.

Marknadsöversikten

Tillgänglig för alla och gratis att använda

Målet är att lista alla förtillverkade produkter för avloppsrening som säljs på den svenska marknaden. Översikten omfattar även torrtoaletter (inkl. biologiska toaletter, multrum, förbränningstoaletter etc.), extremt snålspolande(vakuum) toaletter och urinsorterande toaletter.

De förtillverkade produkter som listas ska uppfylla följande krav:

  • Produkterna ska utgöra ett reningssteg i en avloppsanläggning
  • Produkterna ska säljas och vara tillgängliga i hela Sverige
  • Produkterna ska vara dimensionerade för ett hushåll. Ett hushåll beräknas bestå av 5 pe (personekvivalenter)och motsvarar en vattenförbrukning på 750-1 000 l per dygn.

Undantag har gjorts för kategorin paketrening BDT, som är anpassade för behandling av bad-, disk- och tvättvatten från fritidsbostäder

Även om ambitionen är att lista alla på marknaden förekommande produkter är det tillverkaren respektive generalagenten i Sverige som avgör om de vill medverka.

Översikten har tagits fram av VA-guiden och underlaget från 2016 är delvis finansierad med projektstöd från Havs- och vattenmyndigheten. Uppdateringen har bekostats av de företag som medverkar samt VA-guiden.

Information om produkterna lämnas av respektive tillverkare eller generalagent och VA-guiden förutsätter att uppgifterna är korrekta.