Vetlanda har högsta åtgärdstakten – igen!

Under Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle uppmärksammade avloppsgruppen inom VVS-fabrikanternas råd sin årliga kommunundersökning. Man lyfte fram och riktade ett bravo till Vetlanda kommun som för andra året i rad uppvisade en åtgärdstakt på ca 9 %.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten (HaV) behövs en åtgärdstakt på minst 5 procent per år för att hålla anläggningarna i gott skick. Enligt avloppsgruppen visar resultatet att det under 2017 beviljades 21 968 tillstånd för att åtgärda gamla enskilda avlopp.

Vetlanda fick en applåd men avloppsgruppen inom VVS-fabrikanternas råd pekade också på att åtgärdstakten sett till hela landet ligger strax under hälften av vad HaV anser är en hållbar åtgärdstakt.

De åtgärdade avloppen motsvarar 2,31 procent av beståndet och innebär att det skulle ta 43 år innan alla enskilda avlopp håller tillräcklig standard.

Enkäten genomfördes under februari månad 2018. I årets enkät svarade 94 procent av kommunerna vilket motsvarar ca 95 procent av alla små avlopp.

Daniel Hedlund från VVS-fabrikanternas råd och Mattias Bernström från FANN Va-teknik AB som genomfört undersökningen tackade för att så många svarat på enkäten.

Läs hela pressmeddelandet från 22 mars