Läkemedelsrester i miljön ska minskas – ny förordning ger bidrag för åtgärder

Regeringen har beslutat om en ny förordning för bidrag till att minska läkemedelsrester som kommit ut i naturmiljön. Förordningen är en del i regeringens satsning på renare hav och ska bidra till att klara Sveriges miljökvalitetsmål.

Teknik för läkemedelsrening är kostsamt och bidraget ska möjliggöra att fler investerar i teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Redan under 2018 kommer 45 miljoner i bidrag kunna delas ut och bidragsstödet kommer successivt att ökas och under 2020 kommer 70 miljoner delas ut. Bidraget kommer att kunna sökas av kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund.

Även mikroplatser är i fokus då regeringen satsar på en ny förordning med ytterligare bidrag för åtgärder till att minska utsläppen av mikroplaster i vatten. 25 miljoner per år kommer delas ut under 2018-2021. Bidraget kommer att kunna sökas av kommuner och enskilda aktörer men inte privatpersoner.


Mer nyfiken på tekniska lösningar som finns för avancerad rening av avloppsvatten? Läs Naturvårdsverkets rapport – Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester och andra oönskade ämnen.