Uteblivna försäkringspengar för skyfall i Malmö

Malmö drabbades i augusti 2014 av ett kraftigt skyfall som skadade 171 av 600 försäkrade fastigheter i staden. Nu ser det ut som att Malmö stad förlorat tvisten mot sitt försäkringbolag då hovrätten ändrar en tidigare dom i tingsrätten, rapporterar P4 Malmöhus. 

Den sista augusti 2014 regnade det 100 mm under 6 timmar över centrala delarna av staden, något som orsakade stora översvämningsskador.

Efter skyfallet begärde Malmö stad ersättning av sitt försäkringsbolag om totalt 60 miljoner kronor för de fastigheter som skadades av översvämningarna. Försäkringsbolaget avslog Malmö stads begäran med motiveringen att det enligt försäkringsvillkoren framgår att översvämning på grund av skyfall ersätts med maximalt 5 miljoner kronor per skada och år.

Malmö stad ansåg istället att varje drabbad fastighet ska räknas som ett enskilt fall. Ärendet hamnade i tingsrätten som dömde till Malmö stads fördel.

Nu gör alltså hovrätten gör en annan bedömning och ändrar domen. Om Malmö stad väljer att överklaga återstår att se.

Läs eller lyssna om tvisten på Sveriges Radios hemsida.

Läs mer om skyfallen i Malmö 2014 och om varför vissa delar av staden som klarade sig bättre än andra i ett referat från konferensen Rörnät och Klimat 2015. Du kan också läsa ett referat om försäkringstrategier från samma konferens.Referaten är skrivna av dagvattenguidens tidigare redaktör Stina Adielsson.


Mer inom samma ämne:

– Skyfallen i Malmö 2014, skillnader mellan områden i staden. Kristina Hall, VA SYD. Rörnät och Klimat 2015
– Skyfallen 2014, försäkringsstrategier. Staffan Moberg, Svensk Försäkring. Rörnät och Klimat 2015