Pengar till rening av läkemedelsrester och mikroplast i avloppsreningsverk

Svenskt Vatten får närmare 400 000 kronor av Naturvårdsverket för att starta en beställargrupp för avancerad rening av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar.

Syftet med projektet är bl.a.att beställargruppen ska underlätta införandet av avancerad rening på de svenska avloppsreningsverken samt bygga upp kunskap om mikroplaster. Gruppen ska ledas av Svenskt Vatten och ska bestå av ett 25-tal representanter av Svenskt vattens medlemmar och man söker nu VA-organisationer som vill vara med i beställargruppen som förväntas arbeta gemensamt under ett antal år framöver.

Läs mer på:
Svenskt Vatten om projektet
Naturvårdsverket