Många bäckar små

Edsviken och Oxunda vattensamverkan har tagit fram en kortfilm som syftar till att inspirera och informera hur det med små insatser går att minska dagvattnets påverkan på våra vatten. 

Vi spelar alla en viktig roll för våra vattens framtid – det är budskapet i en informationsfilm från Edsviken och Oxunda vattensamverkan. Inom dessa två vattensamverkan samarbetar kommunerna Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna för att värna de vatten som finns i kommunerna.

Många bäckar små – både på gott och ont

Filmerna syftar till att visa på att ett stort antal små handlingar kan få stora konsekvenser, både positiva och negativa, för sjöar och ekosystem. I filmen förevisas hur kommunerna arbetar för att minska dagvattnets påverkan samt hur man som vanlig dödlig kan dra sitt strå till stacken.

En resa genom Oxundaåns avrinningsområde

Sen tidigare har även Oxunda vattensamverkan gjort en kortfilm om en resa genom Oxundaåns avrinningsområde, från Vallentunasjön ut till Mälaren. Budskapet är liknande det i Många bäckar små.

Det jag tar med mig från både dessa trevliga filmer är att varje insats för renare vatten är betydelsefull.


Relaterat

Skötsel av dagvattendammar – Handbok Oxunda
Täby kommun satsar på information om dagvatten till fastighetsägare