Till vem ska tillståndet ställas?

Avloppsguidens användarförening ställde frågor om handläggningen av små avlopp till förbundsjurist Anna Marcusson hos SKR i november 2019. Aktiviteten är finansierad av Avloppsguidens användarförening.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.