Så påverkar coronaläget arbetet med små avlopp – fyra inspektörer berättar

coronavirus

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

7 kommentarer

  1. I Uppsala kommun fortsätter vi tillsynen och prövning enligt plan. Vi jobbar hemifrån så mycket vi kan i övrigt. Har möten via Team och Skype. /Hälsningar Sofie och Oscar efter första inspektionsdagen med inspektionskamera och engångshandskar!

  2. I Värmdö kommun fortsätter vi också med tillsyn och prövning enligt plan, vi har haft utgångspunkten att är man symptomfri ska man vara på plats på kontoret men nu är riktlinjen att jobba hemifrån när det är möjligt med en grundbemanning om en person på plats för miljösidan. Möten via teams.

    Viss förändring av tidsplanen för delar av tillsynen kan komma att ske, för de som exempelvis bor utomlands eller tillhör en riskgrupp, kan de som vill inkomma med ansökan istället för att inventeras ges längre tid för att exempelvis komma in med komplett ansökan accepteras. Vid uppföljning av tidigare ställda krav på åtgärder kan också anstånd om längre tid för åtgärd bli aktuellt för riskgrupper beroende på risker med anläggningen/utsläppet.

    Vi har även regelbunden tillsyn på avlopp över 25 pe, där kommer fokus vara på skrivbordstillsyn av provtagning och egenkontroll i år. För företag med större avloppsanläggningar planerar vi om tillsynen till hösten alternativt stämmer av om det passar med skrivbordstillsyn.