Så påverkar coronaläget arbetet med små avlopp – fyra inspektörer berättar

coronavirus

Här berättar avloppsinspektörer från MÖS, Hässleholm, Alvesta och Linköping om hur arbetet med små avlopp anpassas efter corona-läget. Intervjuerna är gjorda den 2 april 2020 och uppdaterade 7 maj.

MÖS skjuter upp att sätta förbud och ska slabba mindre i slamavskiljarna

Miljösamverkan Östra Skaraborg har en grundbemanning av inspektörer på plats. Resten uppmanas att jobba hemifrån. Som det ser ut nu så tuffar arbetet på med avloppen på MÖS, fast med några förändringar.

Lena Gustavsson, MÖS
Lena Gustavsson, miljöinspektör, MÖS

Kontoret har precis gått över till Ecos 2. Det faktum att bytet av ärendehanteringssystemet har tagit mycket tid i anspråk plus situationen med corona har gjort att de bestämt sig för att skjuta på en del beslut om förbud som egentligen skulle satts nu.

– Vi tänker att det kan bli för mycket negativt med förbud just nu. Mycket av vårt jobb går ut på att skapa förståelse för avloppen och skapa en positiv vilja till att göra om sitt avlopp. Vi försöker använda sunt förnuft helt enkelt, säger Lena Gustavsson.

Just nu håller MÖS på med att tillsyna de avlopp där fastighetsägarna frivilligt har skickat in en ansökan, efter att de har fått MÖS utskick om att de kommer att få inspektion om ett år. Inspektörerna på MÖS åker ut en och en till dessa fastigheter. De kontaktar fastighetsägarna och säger att de gärna får vara med när inspektörerna kommer, men att de inte måste.

Inspektörerna ringer inte på hos fastighetsägarna vid besöket. Ofta är fastighetsägaren med vid besöket och då kan hen vara behjälplig med att mäta djupet i slamavskiljaren med en pinne eller dylikt. Inspektörerna på MÖS har bestämt att de ska sluta använda lod för att mäta djupet i slamavskiljare, utan de ska bara lyfta på locket till slamavskiljarna, för att minska slabbandet. De ska desinficera verktyg, t ex kofot samt desinficera ratten i bilen.

– I slutet av maj är det planerat att vi ska gå ut och tillsyna fastigheter som inte ansökt om nytt avlopp, men eventuellt kommer vi skjuta upp det, det beror på hur läget är då, säger Lena Gustavsson.

Några äldre personer med bakomliggande sjukdomar som har påbörjat processen med att ansöka om nytt avlopp har hört av sig och berättat att de inte vågar träffa entreprenören. Då har de fått uppskov på datum för kommunens inspektion.

– Men det räcker inte med att man ringer och inte vill göra om sitt avlopp, utan de måste ha riktiga skäl, säger Lena Gustavsson.

Planen är att om kontoret får ett stort bortfall av personal på grund av att de är sjuka så kommer inte avloppen att vara prioriterade utan då dirigeras de kvarvarande inspektörerna dit de behövs mest. När det gäller själva arbetet på kontoret så har en APT blivit inställd på MÖS för att det är för svårt att hålla avstånden. Varje morgon rapporterar inspektörerna in digitalt var de befinner sig under dagen.

Informationen från MÖS är fortfarande korrekt 7 maj.

Hässleholm räknar med att kunna genomföra arbetet med avloppen som planerat

I Hässleholm löper tillsyn och provgropstillsyn på som vanligt, förutom att många inspektörer jobbar hemifrån. De är sex personer som arbetar deltid med avloppen och de planerar så att det alltid är minst en på plats på kontoret.

Patrik Kühn
Patrik Kühn, miljöinspektör, Hässleholm

– Vi räknar med att genomföra tillsynen precis som planerat, säger Patrik Kühn.

Inspektörerna har gemensamma möten via Teams och inga obokade besök tillåts i stadshuset.

Miljöavdelningen har skickat ut 600 brev i januari till fastigheter som kommer att få tillsyn. Det är bara några få som har hört av sig för att få slippa.

– De som bor utomlands får uppskov på tiden att komma in med ansökan eftersom de inte har möjlighet att ta sig hit, men de som vill slippa göra om avloppet med hänvisning till coronaläget, utan specifika skäl, tar vi inte hänsyn till, säger Patrik Kühn.

De som ansöker på eget initiativ om ny anläggning har på sig fram till den 1 maj att ansöka. Därefter påbörjar miljökontoret tillsyn av de som inte ansökt. Vid tillsyn är det OK att träffa fastighetsägare som inte tillhör någon riskgrupp, bara man håller avstånd. Inspektörerna hälsar inte i hand. När det gäller slamavskiljare så kontrollerar Hässleholms inspektörer ibland våtvolymen på anläggningar som saknar tillstånd och det kommer de att fortsätta med även i vår.

I vår planerar man även att ta prover på minireningsverk som en del av projektet Kvalitetssäkra tillståndsprocessen och det kommer också att genomföras som planerat.

– Vad jag vet så finns det inte någon stor risk att smittas av corona via avloppsvatten, den risken är större vid personlig kontakt. Jag är i så fall mer orolig för andra smittor i avloppsvattnet, säger Patrik Kühn.

Informationen från Hässleholm är fortfarande korrekt 7 maj.

Olika åsikter i Alvesta om hur coronaläget bör påverka tillsynen

Än så länge är policyn i Alvesta kommun att de som är friska ska vara på plats på jobbet. Men om man har symptom på förkylning så ska man vara hemma. Beslut om hur man ska göra med den planerade avloppstillsynen under våren ska tas de närmaste dagarna.

Andreas Andersson
Andreas Andersson, miljöinspektör, Alvesta

– Signalerna från ledningen är att vi ska köra tillsynen som vanligt, men jag är tveksam till det, säger Andreas Andersson.

Alvesta har ett 80-tal tillsynsbesök inplanerade under våren, men Andreas Andersson funderar över om kanske de timmarna skulle göra bättre nytta i något annat tillsynsområde, för att täcka upp när mer personal riskerar att bli sjuk. På hela Bygg- och miljökontoret i Alvesta jobbar 16 personer.

– Jämfört med annan tillsyn kanske det är lämpligare att pausa avloppstillsynen, där vi möter privatpersoner, säger Andreas Andersson.

En annan aspekt Andreas lyfter fram är att flera på kontoret pendlar långt och åker kollektivt, och att signalvärdet med att köra på med tillsynen kan ses som tveksamt. Däremot att åka ut på platsbesök på nyanläggningar är en annan sak tycker Andreas. Eftersom de ärendena mer drivs av fastighetsägaren själv, är det mer motiverat att fortsätta med dem även nu.

Om kontoret tar beslutet att köra på med tillsynen enligt den ursprungliga planen så har de redan tagit fram en plan för vilken extra skyddsutrustning de ska ta med. De ska ha med munskydd, engångshandskar och ”en massa sprit” och de kommer eventuellt inte öppna locket till slamavskiljaren. De kommer även uppmana fastighetsägaren att inte närvara vid tillsynsbesöket och då tappar man ju den pedagogiska poängen med tillsynen, tycker Andreas Andersson.

I övrigt så finns instruktioner för handtvätt på kontoret och nyligen kom regeln att fikat ska ske avdelningsvis. Lunchen är medarbetarna fortfarande fria att äta var som helst, många brukar gå ut och äta. Samverkansträffar i länet har ställts in, frågor tas på telefon vid behov istället.

Uppdatering 7 maj:

Alvesta har bestämt att pausa tillsynen i vår. De hoppas att de ska kunna genomföra tillsynen senare under 2020. Anledningen till pausen är att det är ett viktigt signalvärde att det aktiva tillsynsarbetet i fält från en myndighet inte ska göras just nu.

Det var tillsyn på ett 80-tal fastigheter som var inplanerat i vår och lika många i höst. Handläggning av nyanläggning och ombyggnad av små avlopp kommer att fortsätta som vanligt.

Alvesta har även infört distansarbete, så nu sitter miljöinspektörerna och jobbar hemifrån under hälften av arbetstiden.

Här är Andreas blogg med en betraktelse över en nästan vanlig dag som avloppsinspektör.

Mer info om tillsynspausen i Alvesta

Linköping har gjort om ett fikarum till Skype-rum

De har en grundbemanning på kontoret, direktiven är att inspektörerna kan jobba hemifrån om det är möjligt. De kan ansluta till ärendehanteringssystemet hemifrån.

Isabelle Romedahl
Isabelle Romedahl, miljöinspektör, Linköping

– Ett av fikarummen är omgjort till Skype-rum så att vi kan ha online-möten på storbildsskärm, plus att alla har Skype på sina datorer, säger Isabelle Romedahl.

Eftersom miljökontoret i Linköping får in många nyansökningar om avlopp så har de behövt göra en paus i tillsynen just nu. Annars har de en 10-årsplan för tillsynen, där områden betas av etappvis.

När det gäller platsbesök för nya ansökningar så för de en dialog med fastighetsägaren om de vill att de gör platsbesök. Än så länge är det ingen som sagt nej. Vid platsbesöken tar de inte i hand.

I övrigt följer de förstås folkhälsomyndighetens rekommendationer, det finns t ex interna rutiner för handtvätt.

– Det händer mycket och snabbt när det gäller corona-läget, så vi har en kontinuerlig dialog internt om hur vi ska jobba, säger Isabelle Romedahl.

Uppdatering 7 maj:

En förändring som har gjorts är att det har beslutats om en grundbemanning på varje avdelning (miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel). Övriga inspektörer har möjlighet att arbeta hemifrån. Det är för att säkerställa att verksamheten rullar på, men också att de inte är för många på plats samtidigt ur smitt-synpunkt.

 

Berätta gärna hur ni gör på ert kontor, genom att kommentera nedan! Obs, du måste vara inloggad för att kommentera.


Relaterat

Överlevnad av CoViD-19 i dricks- och avloppsvatten artikel, 2020

Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal länk till Svenskt Vattens hemsida, 2020

7 kommentarer

 1. I Uppsala kommun fortsätter vi tillsynen och prövning enligt plan. Vi jobbar hemifrån så mycket vi kan i övrigt. Har möten via Team och Skype. /Hälsningar Sofie och Oscar efter första inspektionsdagen med inspektionskamera och engångshandskar!

 2. I Värmdö kommun fortsätter vi också med tillsyn och prövning enligt plan, vi har haft utgångspunkten att är man symptomfri ska man vara på plats på kontoret men nu är riktlinjen att jobba hemifrån när det är möjligt med en grundbemanning om en person på plats för miljösidan. Möten via teams.

  Viss förändring av tidsplanen för delar av tillsynen kan komma att ske, för de som exempelvis bor utomlands eller tillhör en riskgrupp, kan de som vill inkomma med ansökan istället för att inventeras ges längre tid för att exempelvis komma in med komplett ansökan accepteras. Vid uppföljning av tidigare ställda krav på åtgärder kan också anstånd om längre tid för åtgärd bli aktuellt för riskgrupper beroende på risker med anläggningen/utsläppet.

  Vi har även regelbunden tillsyn på avlopp över 25 pe, där kommer fokus vara på skrivbordstillsyn av provtagning och egenkontroll i år. För företag med större avloppsanläggningar planerar vi om tillsynen till hösten alternativt stämmer av om det passar med skrivbordstillsyn.

 3. Ett tips om ni spritar delar av era bilar, t.ex. ratt, växelspak, reglage osv innan ni ska åka iväg…. sprita inte av alkolåset alltför noggrant! 🙂 Åtminstone inte innan ni har blåst. /Lena, MÖS

  • Ha ha! 🙂 Tack för tipset Lena!
   Jag det är viktigt att vara måttfull med spriten.

  • Jag kan se situationen framför mig 😀 Hoppas ni inte blev stående alltför länge!