Ansluten till det kommunala VA-nätet utan lov

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik svarar på frågor om hur VA-huvudmannen enligt Lagen om allmänna vattentjänster kan hantera en fastighet som olovligen är ansluten till den kommunala VA-nätet. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.