Klimatrelaterade risker i översiktsplanering – metodstöd

En ny rapport ska ge stöd stöd till kommunernas arbete med att integrera klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen. Metodstödet är avgränsat till den den befintliga, bebyggda miljön och ger praktiska råd om bland annat inhämtning och analys av data samt möjliga åtgärder för översiktsplanen. VA-guiden sammanfattar den del som handlar om översvämning vid skyfall.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer

  1. Jag misstänker att årtalet i andra stycket inte stämmer!

    ”(…)Bakgrunden är ett tillägg som infördes i i 3 kap. 5§ i plan- och bygglagen 2028, som innebär att(…)”

    • Hej Daniel! Helt riktigt, 2018 ska det stå och inte 2028. Tack för uppmärksammandet!