Ett svar på kejsarens nya dagvattensystem

I en artikel i tidskriften Vatten vill Peggy Piri, vid Tekniska förvaltningen, Mölndals stad nyansera bilden av de gröna dagvattenlösningarna som hållbara eller ej. Artikeln är ett svar på Tyréns Olof Jonassons resonemang i samma tidskrift, kring hur missförstånd och ineffektiva arbetssätt står i vägen för en hållbar och säker dagvattenhantering.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.