Miljökontorens resurser för att arbeta med små avlopp, sammanställning av VA-guidens enkät

De flesta som besvarade VA-guidens enkät önskar mer tid eller personal för sitt arbete med små avlopp. 80 % har små avlopp som återstår att ”inventera” och det handlar i genomsnitt om 45 % av det totala antalet små avlopp. 34 % svarade att man upplever sig ha det stöd man behöver för uppgiften. Denna artikel sammanfattar svaren på enkäten, samt VA-guidens analys och kommentarer till frågorna.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.