Samfällighet där fastighetsägarna behåller de egna slamavskiljarna – hur ska vi hantera det?

FRÅGA:


Vi har en fråga om anslutning till kommunalt avlopp. 6 fastighetsägare har förelagts med förbud för bristfälliga avloppsanläggningar. Fastighetsägarna vill ansluta sig till kommunalt avlopp. De har nu bildat en samfällighet och ska dra en gemensam ledning till kommunal anslutningspunkt. De vill dock ha kvar sina slamavskiljare och ansluta till kommunalt avlopp via slamavskiljarna. Hur ser ni på detta?

Miljöjurist Johanna Lindqvist berättar vad miljöförvaltningen ska tänka på.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.