Utvärdering av bergkross som ersättning till naturgrus i öppna markbäddar

Öppna markbäddar i Sörfjärden. Från SVU-rapporten Bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.