Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

I en ny handledning på SGU:s hemsida tillhandahålls underlag för bedömning av geologins och hydrologins betydelse vid anläggning eller restaurering av våtmarker.

För den som planerar ett nytt våtmarksprojekt (eller bara har ett allmänt intresse för våtmarker) är ett besök till SGU:s nya handledning för våtmarksåtgärder väl värt mödan. I handledningen presenteras nämligen ett urval av tillgängliga underlag för att bedöma hur geologin och hydrologin påverkar lämpligheten för en våtmarksåtgärd. Ett sådant exempel är hur jordarternas egenskaper påverkar grundvattennivån runt en våtmark.

I handledningen beskrivs också hur övervakning av grundvatten kan genomföras i samband med en ny våtmarksåtgärd. Det finns till exempel information om hur bedömningen av övervakningsbehov ska göras, hur man utformar och utför ett övervakningsprogram samt vad som är viktigt att tänka på vid utvärdering av grundvattennivådata.

Även om våtmarker kan gynna miljö och natur på många olika sätt fokuseras det i handledningen särskilt på att bedöma en våtmarksåtgärds potential att stärka vattenförsörjningen och minska klimatpåverkan. Handledningen riktar sig särskilt till de som arbetar i LONA-projekt (Naturvårdsverkets Lokala Naturvårdsprojekt), och där målet är att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker.

Till handledningen på SGU:s hemsida: Geologisk handledning för våtmarksåtgärder (öppnas i ny flik)

Relaterat

Ny exploatering ger ökad risk för översvämning i våtmarksanläggning – vems ansvar?, 28 februari, 2022

Film: VA-guiden besöker Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, 17 januari, 2022

Webbinarieserie om våtmarker, 19 oktober, 2021