WRS arrangerar våtmarkskonferens i Eskilstuna

WRS arrangerar en våtmarkskonferens tillsammans med Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö. Temat är multifunktionella våtmarker och dammar för spillvattenrening och bevattning. VA-guiden har intervjuat projektledare Tove Gannholm från WRS för att höra mer.

Konferensen kommer att genomföras 21-22 september i Eskilstuna. VA-guiden intervjuar projektledare Tove Gannholm, WRS i samband med att att anmälan har öppnat.

WRS ska arrangera en våtmarkskonferens tillsammans med Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM). Varför tycker ni det är viktigt att samlas kring våtmarker?

– Spillvattenvåtmarker som kompletterande reningssteg är en teknik med relativt få verksamhetsutövare. Därför tycker vi det är extra viktigt att samlas för erfarenhetsutbyte och för att visa möjligheterna med tekniken. Vi tycker också det är extra givande att utbyta erfarenheter i en våtmarksmiljö där man kan visa exakt vad man pratar om. Vi är glada att vi har nöjet att besöka Ekeby våtmark i Eskilstuna som ESEM driver.

Tove Gannholm, WRS är projektledare för våtmarkskonferensen

Vem riktar sig konferensen till och vad kan en besökare förvänta sig av de två dagarna?

– Konferensen riktar sig till alla er som är intresserade av spillvattenvåtmarker, naturnära reningstekniker och kretslopp. Alla är välkomna som till exempel: representanter från VA-bolag eller kommunens tekniska förvaltning, VA-ingenjörer, VA-strateger, VA-rådgivare, drifttekniker, projektledare, vattenstrateger, teknikleverantörer, miljöinspektörer, kommunekologer, forskare och experter med flera.

Konferensen passar både den som är ny på området och den som har lång erfarenhet eftersom konferensen erbjuder både erfarenhetsutbyte och inblick i det aktuella forskningsläget

Besökare kan förvänta sig två dagar fullspäckade med intressanta föredrag relaterade till våtmarksområdet, både i föreläsningsformat och i form av fältbesök. Fokus ligger i första hand på våtmarker för rening av spillvatten.

Temat för konferensen är Multifunktionella våtmarker och dammar för spillvattenrening och bevattning. Vilken roll tror ni att våtmarker har för spillvattenrening i en tid då det introduceras allt mer tekniska/avancerade reningsmetoder?

– Vi har noterat att möjligheten att skapa något attraktivt för befolkningen av vad som tidigare var ett avloppsvatten lockar kommuner och VA-bolag. En våtmark skapar många mervärden som biologisk mångfald och rekreation vilket är ett stort plus med tekniken. En spillvattenvåtmark är också en avancerad reningsteknik men som, till skillnad från andra reningstekniker, också har fördelen att den kan vara mer robust. Detta eftersom våtmarkens stora volymer och långa uppehållstid kan buffra till exempel för tillfällen med höga inkommande halter.

Vad tror ni om våtmarkers potential för bevattning? Har de senaste årens vattenbrist lett till en ökad efterfrågan på lösningar?

– Absolut! Vattenbristen har satt kretsloppslösningar på agendan för både lantbrukare och strateger hos kommuner och VA-bolag. En spillvattenvåtmark anläggs ofta som ett extra reningssteg och vattnet i slutet av en spillvattenvåtmark anses vara tillräckligt rent för att släppa ut i våra vattendrag och sjöar. Istället för att anlägga specifika bevattningsdammar ser vi stor potential i att utnyttja de våtmarker som redan finns eller kommer byggas.

Under konferensen kommer studiebesök genomföras till Ekeby våtmark i Eskilstuna, som renar spillvatten från Ekeby avloppsreningsverk.

Ni arrangerade en sån här konferens för tio år sedan, varför är det dags nu igen?

– Det har hänt mycket sen sist och spillvattenvåtmarker är nu en mer etablerad teknik i Sverige. Vi tycker det är viktigt med kunskapsutbyte och vi anordnar denna konferens för att lyfta och dela kunskaper mellan forskare och verksamhetsutövare. Det finns många erfarenheter att utbyta. Dessutom har till exempel vattenbrist, reningskrav och ekosystemtjänser seglat upp som viktiga faktorer i VA-branschen. Vi ser att många kommuner är intresserade av spillvattenvåtmarker men sen har våtmarker också blivit mer efterfrågade och uppskattade av allmänheten.

Är det något särskilt ur programmet som du vill lyfta fram som du tror kommer bli intressant?

– Oj, svår fråga när det finns så mycket roligt i programmet. Jag ser extra mycket fram emot fältbesöket i Ekeby våtmark efter att ha fått ta del av alla föreläsningar. Det kommer vara givande att applicera nyfunna kunskaper i praktiken. Under fältbesöket i våtmarken kommer besökarna delas upp i smågrupper och guidas runt på olika stationer av experter som deltar i konferensen. Om man har frågor eller vill diskutera något är detta det perfekta tillfället.

Det ska också bli spännande att få höra om bevattning med avloppsvatten. Detta är något som inte är så välkänt i Sverige, men desto vanligare i Europa, och som kan komma att bli mer intressant i områden där vi har problem med vattentillgången sommartid.

Är det här någonting som ni planerar att arrangera återkommande?

– Nej, inte i nuläget. Om man är intresserad av att ta del av senaste nytt mer regelbundet kan man anmäla sig till nätverket för spillvattenvåtmarker. Nätverket utgörs av kommuner, VA-bolag och andra intresserade av spillvattenvåtmarker, vill bygga spillvattenvåtmarker eller har spillvattenvåtmarker idag och WRS är med och samordnar nätverket. Kontakta [email protected] vid intresse.

Mer information och anmälningslänk till konferensen hittar du här:
konferensprogram och anmälan

Rabatterad anmälningsavgift gäller till och med 1 juli!