Är vatten från detaljplanerade naturområden avgiftspliktigt enligt LAV?

Vad avgör om vatten från detaljplanerade naturområden ska anses som avgiftspliktigt enligt lagen om allmänna vattentjänster ? Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.