Plastskräp i urbana områden som källa till mikroplaster i dagvatten

Forskare vid Luleå Tekniska Universitet har studerat nedbrytning av några vanligt förekommande typer av plastskräp. Syftet har varit att öka kunskapen om hur nedskräpning kan bidra till mikroplast i dagvatten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.