Dagvattendamm vann Täbys stadsbyggnadspris – hör mer under VAK 2023

Ängsholmsdammen i Täby. Foto: Foto: Robert Selin/Täby kommun.

Ängsholmsdammen vann Täbys stadsbyggnadspris i november 2022. VA-ingenjören Andreas Jacobs vid Täby kommun berättar om dammen och den speciella tekniken som använts under Vatten Avlopp Kretslopp  15–16 mars i Helsingborg.

Andreas Jacobs, VA-ingenjör Täby kommun

Utmärkelsen Täbys stadsbyggnadspris instiftades 2017 i syfte att uppmuntra och uppmärksamma god arkitektur i Täby kommun. Kommuninvånarna nominerar objekt som via en beredningsgrupp går vidare till en publik omröstning. Vinnaren 2022 är den nyanlagda dagvattendammen i Ängsholmsparken. Arkitekten bakom anläggningen, VA-ingenjören Andreas Jacobs vid Täby kommun, är nöjd med att utmärkelsen.

– Det är fantastiskt roligt att en dagvattendamm kan vinna stadsbyggnadspriset i konkurrens med allt annat fint som byggs! Det känns särskilt roligt att få uppskattning på hemmaplan och att Täbyborna gillar det jag gör.

Genomtänkt och konstnärligt utformad

I motiveringen till stadsbyggnadspriset anges bland annat att dagvattendammen är en teknisk anläggning som är genomtänkt och konstnärligt utformad. Vidare bildar dammens olika delar ett vackert inslag i Ängsholmsparken och uppmuntrar till upptäckarlust och lek.

Andreas Jacobs tror att priset är en indikation på en ökad förståelse för dagvattenanläggningar.

– Folk har blivit mer medvetna om dagvatten och dammars betydelse. Men när det gäller människors kärlek till en specifik damm så handlar det ändå främst om utformning: att bjuda besökaren på en upplevelse och att skapa omväxlande vyer som lockar till nyfikenhet, lekfullhet och upptäckarlust.

Det som gör Ängsholmsdammen speciell är kombinationen av tekniker för att ytterligare försöka förbättra dammens reningseffekt. I anslutning till dammens utlopp har nämligen filterbäddar av sand- och grusfilter anlagts som ett sista reningssteg.

Hör mer under VAK 2023

Den 15–16 mars 2023 anordnas VA-guidens konferens Vatten Avlopp Kretslopp i Helsingborg. Under föreläsningen ”Ängsholmsdammen – andra generationens dagvattendamm?” kommer Andreas Jacobs att berätta mer om arbetet och tankarna bakom dammen.

– Under VAK 2023 kommer jag att visa och berätta om den ny-gamla tekniken som vi testar i Ängsholmsdammen samt de preliminära resultat som framkommit i pågående utvärdering. Det kan även hända att jag visar smakprov från några av de dagvattenprojekt som pågår i Täby just nu.

Läs mer om Ängsholmsdammen på VA-guiden (för medlemmar – dagvatten)

Läs mer om Täbys stadsbyggnadspris 2022 på Täby kommuns hemsida

Om Vatten Avlopp Kretslopp 2023