Ängsholmsdammen – andra generationens dagvattendamm?

Ängsholmsdammen i Täby. Foto: Foto: Robert Selin/Täby kommun.
I en ny dagvattendamm i Täby har man hämtat inspiration från enskilda avloppsanläggningar för att skapa andra generationens dagvattendamm. Som ett sista reningssteg och utlopp filtreras vattnet genom filterbäddar bestående av sand- och grusfilter till underliggande dräneringsledningar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.