Har nämnden rätt att ta principbeslut om förbud, bevisbörda och omprövning av små avlopp?

Jonas Christensen kommenterar ett par principiella beslut som Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö fattat under 2022 som rör små avlopp. Jonas motiverar varför han vänder sig emot nämndens resonemang.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.