Välkommen Malin Ljungdahl – ny permanent medlem i expertpanelen för VA-planering

Malin Ljungdahl, uppdragsansvarig VA på Tyréns Sverige AB.

Vi hälsar Malin Ljungdahl på Tyréns varmt välkommen till VA-guidens expertpanel Fråga experten. Malin har gästspelat i expertpanelen under de två senaste konferenserna av Vatten Avlopp Kretslopp. Nu har vi förmånen att hälsa henne välkommen även som permanent medlem i expertpanelen på webben.

Äntligen kan vi hälsa Malin Ljungdahl, VA-planeringsexpert på Tyréns varmt välkommen till VA-guidens permanenta expertpanel i Fråga experten. För många av er medlemmar är Malin redan känd här på VA-guiden bland annat genom hennes medverkan som expert i expertpanelen på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp, både 2022 i digitalt format och nu i år på plats i Helsingborg. Vi har även haft nöjet att samtala med Malin Ljungdahl i VA-poddens avsnitt #24 om vilka varierande frågor som ligger på VA-expertens bord.

Malin har lång erfarenhet av VA-frågor med en bakgrund från den kommunala sektorn från 2002 både i Kungälvs och Lerums kommuner där hon bland annat haft roller som VA-ingenjör, enhetschef för VA-planering och varit biträdande VA-chef. Sedan 2019 återfinns hon dock på som uppdragsansvarig för VA-utredningar på Tyréns.

– På Tyréns arbetar jag främst som uppdragsansvarig i olika VA-utredningar men även som specialist och rådgivare. Jag jobbar mycket med processledning och engageras ofta i uppdrag som rör VA-planering, det kan vara VA-planer, vattentjänstplaner, nödvattenplaner och brand- och släckvattenplaner. Jag jobbar också med frågor kopplade till VA-ekonomi, VA-taxa, organisation och strategiska vägval inom VA.

Vilka frågor kan man ställa till dig i expertpanelen?

– Jag svarar gärna på frågor om kommunal VA-planering och VA-ekonomi. Just nu är det mycket fokus på vattentjänstplaner och här kan jag svara utifrån den erfarenhet vi har lyckats samla så här långt i arbetet med olika kommuner.

På frågan om vilken eller vilka frågor som ligger Malin närmast om hjärtat så är Malin snabb att svara.

– Jag lyfter gärna fram vikten av en god VA-planering. Och att VA-planeringen ska utgå från varje kommuns egna behov. Genom att skaffa en överblick och sedan strukturera och planera ökar chanserna att göra rätt sak i rätt ordning. Kopplar vi sedan på ekonomin och VA-taxan så blir det riktigt bra!

Vi på VA-guiden hälsar som sagt Malin Ljungdahl varmt välkommen som permanent medlem i VA-guidens expertpanel Fråga experten. Vi hoppas att ni nu tar tillfället i akt och passar på att ställa en massa frågor till henne på webben.

Läs också Malin Ljungdahls expertsvar: Finns det bidrag att söka för att ta fram en vattentjänstplan? (login till VA-planering krävs)