Dags för slutseminarium i dagvattenprojektet SODA

Den 16 maj i Stockholm är det dags för slutseminarium för dagvattenprojektet SODA. Ta del av lärdomar, insikter och fortsatta utmaningar inom området hållbar dagvattenhantering på kvartersmark. 

Inom det Vinnovafinansierade projektet Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten (SODA) har 18 projektparter från kommunal såväl som privat sektor under två års tid arbetat för en omställning av samhället mot en mer hållbar dagvattenhantering med fokus på just kvartersmark.

Arbetet i SODA har bland annat gått ut på att

  • ta fram nya arbetssätt och rutiner i planprocessen för att hantera låsningar som finns kring dagvattenfrågan idag
  • utveckla stöd för upphandling av kvartersnära anläggningar och nya metoder för hållbarhetsanalys som synliggör de mervärden som hållbar dagvattenhantering bidrar med till samhället
  • ta fram utbildningar för att främja och sprida kunskap om en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark i samhällsbyggnadsprocessen

Nu är det dags för slutseminarium där resultat från projektets olika arbetspaket ska presenteras. Den 16 maj i Stockholm kan du kostnadsfritt ta del av lärdomar, insikter och fortsatta utmaningar inom området hållbar dagvattenhantering på kvartersmark, samt vara med och diskutera hur vi tillsammans tar kliv framåt, skalar upp och gör skillnad!

Praktisk information

Datum: tisdag 16 maj
Tid: kl 13.00-16.30 med efterföljande mingel
Plats: Stockholm, RISE kontor på Drottning Kristinas Väg 61
Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden
Frågor om slutseminariet: Helene Sörelius, RISE [email protected], tel: +46 10 516 63 35
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan: Sker via RISE:s hemsida. Till anmälan (öppnas i ny flik)
Sista anmälningsdag: 9 maj

 

Mer information, filmer och resultat från projektet hittar du på projekthemsidan; SODA | VA-guiden (vaguiden.se)