Möjliggör 10 § i LAV olönsamma investeringar för att öka produktionen av förnyelsebar el?

Ger 10§ i lagen om allmänna vattentjänster stöd för olönsamma investeringar i syfte att öka produktionen av förnyelsebar el? Agnes Larfeldt, miljörättsadvokat på Agnes Advokater resonerar kring frågan.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.