Kan vi neka tillstånd med hänvisning till att vägen bara är farbar under en del av året?

Två leriga hjulspår i skogen.
Frågan gäller en ansökan om tillstånd där slambilen bara kan ta sig fram under delar av året. VA-guidens Björn Eriksson redogör för några olika frågeställningar som kommunen då kan behöva gå igenom.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.