Använda 4 kap. 14 § PBL för att säkerställa dagvattenhantering innan bygglov ges?

Carl-Gustaf Hagander, arkitekt och tidigare tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen, svarar på en fråga om huruvida det går att tillämpa 4 kap. 14 § PBL för att se till att fastighetsägare inom en detaljplan för verksamheter omhändertar fastighetens dagvatten innan bygglov ges.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.