Räknas gemensamhetsanläggning för VA som annan anläggning enligt 4 § LAV?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågor om gemensamhetsanläggningar för VA. Är det exempelvis möjligt att använda § 4 lagen om allmänna vattentjänster och applicera begreppet annan anläggning för gemensamhetsanläggningar?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.