VVS-Fabrikanterna om annan grusfraktion än den som tillverkaren rekommenderar

Frågan handlar om hur tillsynsmyndigheten ska tänka när ansökan gäller en annan grusfraktion under biomoduler, än den som tillverkaren anger. VVS-Fabrikanterna svarar att det är leverantörens rekommendationer som ska gälla. I de fall alternativa fraktioner används ska tillverkaren kunna redogöra för vad som gäller. Under "relaterat" finns länkar till vidare läsning kring fraktionsstorlek.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.