Parallella beslut om detaljplan och verksamhetsområde för VA?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågor om det är juridiskt korrekt att besluta om detaljplan innan beslut fattas om verksamhetsområde för VA samt frågor om exploateringsavtal vid utbyggnad av allmänt VA.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.