Gäststuga tillkommer – kräva utökad bädd eller ny anläggning?

Maria Hübinette, Kungälvs kommun, svarar att det skulle kunna fungera att utöka bädden, men för att veta det behöver kommunen kräva in uppgifter på LTAR-värdet. Även storleken på slamavskiljaren behöver ses över. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.