Fastighet ligger inom VO men saknar anslutning – vad kan miljökontoret göra?

Gammal industrifastighet i rött tegel
En industrifastighet centralt i staden ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, men är inte ansluten. VA-huvudmannen undrar om miljökontoret kan ge tillstånd till en sluten tank. VA-jurist Gilbert Nordenswan redogör för juridiken kring kommunens ansvar att ordna allmänt VA till området.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.