Ludvig Lagerkranz från Nordenswan Carlsson är ny juristexpert på VA-guiden

Expertpanelen utökas med ytterligare en juridikexpert. Vi hälsar varmt välkommen till Ludvig Lagerkranz, jurist på Nordenswan Carlsson, med lång erfarenhet inom VA-juridik och miljöområdet.

Vi är väldigt glada att hälsa ytterligare en expert, Ludvig Lagerkranz från juristfirman Nordenswan Carlsson välkommen till VA-guidens expertpanel. Med sin långa erfarenhet av VA-juridik och med en bakgrund från både arbete i domstol och Statens VA-nämnd men också som kommunjurist i Norrtälje blir Ludvig ett välkommet inslag i panelen. Ludvig har även arbetat som bolagsjurist i det kommunala VA- och avfallsbolaget Norrtälje Vatten och Avfall när det bildades och efter det som VA- och miljöjurist på Sweco innan sin nya anställning på Nordenswan Carlsson.

Många olika juridiska frågor

På Nordenswan Carlsson arbetar Ludvig bland annat med juridisk rådgivning, rättsutredningar, avtal, ombud i rättsprocesser, utbildningar och mycket mera.

Vår senaste expert fastnade för miljö och VA-juridikfrågor av flera olika anledningar.

– Jag tror det är en kombination av att dels få arbeta med viktiga samhällsfrågor och samhällsfunktioner, dels en fascination för hur ett till synes litet område som va-juridik kan erbjuda en sådan bredd och variation på frågor.

Ludvig Lagerkranz önskar sig att VA-guidens medlemmar ställer flera olika sorters frågor till honom som ny expert i Fråga experten.

– Jag svarar gärna på de flesta frågor som uppkommer i va-huvudmännens och kommunernas verksamhet, såsom anslutnings- och avgiftsfrågor, va-taxa, frågor om verksamhetsområde, dagvatten m.m.

Första expertsvaret och ställ era VA-juridiska frågor

VA-guiden hälsar som sagt Ludvig Lagerkranz från juristfirman Nordenswan Carlsson varmt välkommen till expertpanelen. Ta chansen och ställ era VA-juridiska frågor till vår senaste expert, använd er av frågeformuläret till medlemstjänsten: Fråga experten

Läs också Ludvig Lagerkranz expertsvar på frågan: Återbetalning av bostadsenhetsavgift?(Login till VA-guidens medlemssidor för VA-planering krävs)