Start Taggar 6§ LAV

Tagg: 6§ LAV

Kommunenkät VA-planering ,HaV 2013

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har under sommaren 2013 gett alla landets länsstyrelser i uppdrag att lämna in underlag om statusen på kommunernas VA-planering och...

Utbildning 6§ LAV, nov 2012

Här finns all dokumentation från VA-planeringsguidens utbildningsdag med titeln: Hur ska kommunen hantera §6 LAV i VA-planeringen? Utbildningsdagen arrangerades den 21 november 2012 i...

Utbildning 6§ LAV, juni 2015

Hur ska kommunerna hantera 6§ LAV i VA-planeringen var rubriken för VA-planeringsguidens utbildning som hölls i Örebro 4:e juni 2015. Syftet med utbildningen var att...

Föreläggande om verksamhetsområde för allmänt va i Kläppen, MMÖD 2014

Länsstyrelsen har förelagt Malung-Sälens kommun att, med hänsyn till bl.a. skyddet för människors hälsa och antalet fastigheter inom området, bestämma ett verksamhetsområde för Kläppen...

Erfarenheter av VA-utbyggnad i Sundsvall, VAK 2015

Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Borås den 20 mars hade Cecilia Östlund kundchef på MittSverige Vatten AB och Erik Norin projektledare på Sweco...

Handläggarstöd för tillsyn enligt LAV, Miljösamverkan Sverige 2014

Ur förordet Miljösamverkan Sverige har tagit fram detta handläggarstöd för länsstyrelsernas tillsyn enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) inom ramen för projektet LAV och...

Vägledning för kommunal va-planering, HaV, 2014

Ur förordet ....Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram en nationell vägledning om kommunal VA-planering i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län, Vattenmyndigheten i...

Föreläggande om verksamhetsområde i Trosa, Svea Hovrätt 2013

Hovrätten ändrar VA-nämndens beslut, endast på så sätt att tidpunkten för när utbyggnaden av den allmänna va-anläggningen ska vara färdig flyttas fram fem år. Detta...

Dom om dagvattentaxa 26§ LAV, VA-nämnden 2012

Statens VA-nämnd beslutade att Halmstads kommun hade rätt att ta ut de avgifter för dagvatten som de gjort enligt 26§ LAV. En privat fastighetsägare ville...

Föreläggande om verksamhetsområde i Alingsås, VA-nämnden 2012

VA-nämnden BVa 83, beslut 2012-11-26 Statens VA-nämnd beslutade att kommunen måste bygga ut den allmänna VA-anläggningen till aktuellt område i Alingsås kommun, senast den 31...

Senaste artiklarna