VA-podden #8 Lagen om allmänna vattentjänster med Jonas Christensen

I det åttonde avsnittet av VA-guidens podcast intervjuas återigen Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik. Denna gång diskuteras lagen om allmänna vattentjänster, bl a om vilka skäl som kan trigga i gång kommunens skyldighet att ordna vattentjänster.

Jonas Christensen var gäst i VA-poddens premiäravsnitt, då fokus var plan- och bygglagen. Vi pratade bl a om hur dagvatten definieras juridiskt, planbestämmelser och vad som går att reglera i mark- och exploateringsavtal. Du hittar det första avsnittet av VA-podden här.

I det åttonde avsnittet av podden är det istället lagen om allmänna vattentjänster som står på menyn.

Exempel på frågor som diskuteras i avsnittet:

  • Vad regleras av lagen om allmänna vattentjänster?
  • Vilka kommunaktörer (och andra) berörs av LAV?
  • Begreppen avlopp, avloppsvatten, verksamhetsområde och förbindelsepunkt
  • När infaller kommunens skyldighet att ordna vattentjänster?
  • Hur ser utbyggnadsskyldigheten för dagvatten ut?
  • Kan man göra undantag eller få dispens från 6§?

Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.

Har du något ämne eller fråga som du tycker att vi ska ta upp i va-podden? Hör i så fall gärna av dig till [email protected]


– VA-podden #1 – Jonas Christensen och dagvattenjuridik
– VA-podden #2 – Matthias Borris och dagvattenkvalitetsmodeller
– VA-podden #3 – Dagvattendammar med Jonas Andersson
– VA-podden #4 – Mattias Mattsson om VA-guiden
– VA-podden #5 – Klimatanpassningsstrategen David Hirdman
– VA-podden #6 – Vattendirektivet och miljökvalitetsnormer med Johanna Ersborg
– VA-podden #7 – Mats Johansson om förslagen kring små avlopp i utredningen för hållbara vattentjänster