VA-podden #7 Mats Johansson om förslagen kring små avlopp i utredningen för hållbara vattentjänster

Vi bad Mats Johansson, Ecoloop, att berätta mer om förslagen som rör små avlopp i utredningen Vägar till hållbara vattentjänster. Den statliga utredningen lämnades in till regeringskansliet i maj 2018. Efter det skickades den ut på remiss och nu är den under beredning på Miljö- och energidepartementet. Hör om utredningens nuläge, bakgrund och innehåll när det gäller små avlopp.

Mats Johansson arbetade som sekreterare i utredningen Vägar till hållbara vattentjänster. I podden förklarar han utredningens förslag om avloppsdeklarationer, va-rådgivning och kretslopp av fraktioner från små avlopp, bland annat. Han tittar även i kristallkulan och siar om vilka förslag som är mest troliga att antas.

I slutet av podden nämner Mats lite kring den utredning han nu är sekreterare i, Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam. Den utredningen ska levereras den 10 januari 2020 och kommer innehålla förslag på ett förbud mot spridning av avloppsslam.

Mats poängterar att vi inte vet om förslagen kommer att antas, utan att det är just förslag. Enligt Mats kan det komma beslut från regeringen angående utredningens förslag under år 2020, men det är långt ifrån säkert.

Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.


Relaterat

– Betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster är överlämnat till regeringen
– HaV föreslår tydligare regler för små avlopp samt konsekvensutredning
– VA-podden #1 – Jonas Christensen och dagvattenjuridik
– VA-podden #2 – Matthias Borris och dagvattenkvalitetsmodeller
– VA-podden #3 – Dagvattendammar med Jonas Andersson
– VA-podden #4 – Mattias Mattsson om VA-guiden
– VA-podden #5 – Klimatanpassningsstrategen David Hirdman
– VA-podden #6 – Vattendirektivet och miljökvalitetsnormer med Johanna Ersborg