Glöm inte att svara på remissen ”Vägar till hållbara vattentjänster” innan 31 oktober

31 oktober är sista chansen att lämna synpunkter på remissen ”Vägar till hållbara vattentjänster” till Miljö- och energidepartementet. Även om du inte är en utpekad remissinstans har din organisation möjlighet att lämna synpunkter. Tag chansen att påverka och lämna din syn på de förslag som finns med i utredningen. Läs gärna VA-guidens sammanfattning från när utredningen presenterades (för medlemmar).

Du hittar remissmissivet här och betänkandet i sin helhet här.