Start Taggar Användarföreningen

Tagg: Användarföreningen

Ny styrelse för användarföreningen

Vid årsmötet den 9 mars i Karlstad valdes Emma Selin från Miljösamverkan östra Skaraborg till ny ordförande. Emma vill bland annat arbeta med att...

Konsumentperspektivet lyftes på dialogmöte 2015

Under hösten bjöd Avloppsguidens användarförening och VA-guiden in nationella myndigheter till dialog om konsumentperspektivet på små avlopp. Träffen hölls i Stockholm 29/9. Utöver representanter...

Detta har användarföreningen gjort under 2015

På användarföreningens medlemsträff i Skövde 6 november berättade Maja Englund, ordförande, om vad Avloppsguidens användarförening gjort det senaste året: Ett stort HaV-finansierat projekt om...

”Sätt grundvattenrör 6 månader innan avloppet anläggs”

Det går inte att avgöra var högsta grundvattenytan ligger om man bara mäter djupet till grundvattnet en gång. Grundvattenrör bör sättas sex månader innan...

Se användarföreningens nya styrelse och tankar om arbetet 2015

Den 18 mars höll Avloppsguidens användarförening årsmöte med studiebesök och föreläsning i Uponors fabrik i Fristad utanför Borås. Två nya styrelseledamöter valdes, nedan presenteras...

Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk – slutrapport

Samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll. Avloppsguidens användarförening, 2015. Med projektmedel från Havs- och vattenmyndighet (utlysning om anslag 1:12, Åtgärder för havs- och vattenmiljö) undersökte Avloppsguidens användarförening om...

Åhörarkopior från Avloppsguidens medlemsträff 11-12 sept 2014

Avloppsguidens medlemsträff 11-12 september handlade om minireningsverk och användarföreningens nystartade projekt Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk. Längst ner finns åhörarkopior från presentationerna. Information om...

Åhörarkopior från Kretsloppsutbildning, 23-24 okt

Avloppsguiden och VA-planeringsguiden arrangerade en gemensam utbildning med fokus på kretslopp 23-24 oktober 2013. Här finns åhörarkopior från dagen bifogade. Hur ser lantbruket på små...

Kungsbacka – Krav på kretsloppsteknik

Avloppsguidens användarförening bjöd in till medlemsträff 24 otober i Södertälje för avloppsguidens medlemmar i samband med utbildningen Kretslopp för små avlopp – hur ska...

På gång – användarföreningen, avloppsguiden och VA-guiden

Avloppsguidens användarförening bjöd in till medlemsträff 24 otober i Södertälje för avloppsguidens medlemmar i samband med utbildningen Kretslopp för små avlopp – hur ska...

Senaste artiklarna