Användarföreningen går vidare med kvalitetssäkrad tillståndsprövning

VA-guiden har hjälpt Avloppsguidens användarförening att pejla intresset för LOVA-projekt om uppföljning av nya anläggningar. 15 förvaltningar har visat intresse och styrelsen går vidare med att ta fram en ansökningsmall.

Syftet är att förbättra tillståndsprövningen. Styrelsen för Avloppsguidens användarförening har beslutat att föreningen ska upphandla en tjänst för att skriva en ansökningsmall. Tanken är att de miljökontor som vill vara med  kan använda och anpassa mallen för sin LOVA-ansökan.

Detta innebär att det är fritt fram för alla miljökontor och medlemmar i användarföreningen att haka på det gemensamma projektet när mallen är klar. Varje kommun ansöker hos sin länsstyrelse och utifrån beviljade ansökningar formas fortsättningen. Läs mer om processen på projektsidan. Här samlar VA-guiden information om förberedelserna och senare projekten

Det är inte försent att anmäla sitt intresse

Skicka e-post till Björn Eriksson, VA-guiden.

Du blir då inbjudan till en gemensam dropbox med underlagsmaterial.