Start Taggar Film

Tagg: Film

Att höra grannar

VA-guidens sammanfattning: Den som söker tillstånd kan inte uppfylla myndighetens skyldighet att höra de som berörs. Det måste myndigheten göra. Detta filmklipp innehåller två frågor som...

Skadeståndsskyldig om ärendet handlagts på felaktigt sätt

VA-guidens sammanfattning: Krävs någon sorts skada, t.ex. förmögenhetsskada och att kommunen gjort fel som är skadeståndsgrundande enligt Skadeståndslagen. Om frågan är aktuell är det viktigt...

Till vem ska tillståndet ställas?

VA-guidens sammanfattning: Flera frågor om vem myndigheten ska vända sig till när det finns flera delägare till fastigheten som tillståndet är kopplat till. Samt...

Avfall – avstånd till väg i villkor

VA-guidens sammanfattning: Upplys om lokala föreskrifter. Kan bli olyckligt om föreskrifterna ändras men att man då låst in sig i till exempel avstånd i villkor. Sammanhanget Avloppsguidens...

Många bäckar små

Edsviken och Oxunda vattensamverkan har tagit fram en kortfilm som syftar till att inspirera och informera hur det med små insatser går att minska...
Bild från rolig film om små avlopp va-planering

…och så lite roliga avloppsfilmer från Norge

Allting blir ju härligare på norska, eller vad tycker du? Först två filmer från miljokommune.no Om vikten av att planera för va Om ansökan och tillsyn Och så...

Seminarium om mikroplaster – källor och åtgärder

Hur mycket mikroplast finns det egentligen i vår miljö? Vilka källor finns det och hur kan spridningen minskas? Detta var några av de frågor...

Vattnets lagring och strömning i jord

Professor emeritus i hydrologi Allan Rodhe demonstrerar grundläggande hydrologiska principer via 11 filmklipp och en föreläsning. Filmerna är framtagna inom projektet Vattenpaketet (PI JanSeibert) med stöd av FORMAS...

Pumpbrunn för enskilt avlopp

Att pumpa ut det slamavskilda avloppsvattnet gör att ytan i markbädden eller infiltrationen nyttjas mer effektivt. Det gör att livslängden på anläggningen ökar. Pumpen...

Mikrobiologi i markbaserade anläggningar

Mikael Pell, professor i miljömikrobiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) går igenom grunderna för mikrobiologin i markbaserade avloppssystem. En guidning av mikrobernas liv och leverne...

Senaste artiklarna