Start Taggar VA-planering

Tagg: VA-planering

Emmaboda va-policy antagen 2013

Va-policyns syfte är att fastställa strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder och ska antas av kommunfullmäktige. Målet med arbetet är att skapa...

Ekerö kommuns va-plan, antagen 2013

Va-planen för Ekerö kommun utgörs av följande delar: Va-översikt Va-riktlinjer Handlingsplan för va Va-planen har ett dubbelt syfte. VA-planen för Ekerö kommun har utarbetats...

Nässjö kommun, va-planering 2013

Sammanfattning av VA-planen Nässjö kommuns arbete med att ta fram en VA-plan har indelats i tre delar. Dels en VA-översikt som beskriver nuvarande situation och...

Karlstad kommun, va-planering 2015

Om VA-planeringen Målet är att förbättra möjligheten att fatta väl avvägda och långsiktigt strategiska beslut rörande vatten- och avloppsförsörjningen, vilket är nödvändigt för en hållbar...

Svedala kommun, va-planering 2013

  Ur inledning och bakgrund: Detta dokument består av vatten- och avloppspolicy samt vatten- och avloppsplan för Svedala kommun. Vatten och avlopp förkortas VA i dokumentet....

Bjuvs kommun – strategi för vatten och avlopp på landsbygden

I dokumentet anges var utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden planeras inom en tidsperiod på 10 år. Man pekar även ut de områden som...

Helsingborg – strategi för va på landsbygden, 2010

Helsingborg har tillsammans med Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) som sköter den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Helsingborg tagit fram en strategi för...

Köpings kommun, va-planering 2011

Sammanfattning VA-plan Köpings kommuns VA-grupp, med representanter från tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret, miljökontoret och Tyréns AB, har under 2009 och 2010 utarbetat en VA-plan för hela...

Kungsörs kommun, va-planering 2013

Utdrag ur policyn VA- och bebyggelseplanering - Ny bostadsbebyggelse ska i första hand planeras i attraktiva områden där det finns möjlighet till kommunal VA-försörjning - Nya bostäder...

Marks kommuns vatten och avloppsförsörjningsplan från 2009

Marks kommuns vatten- och avloppsförsörjningsplanen ska peka ut riktningen för den långsiktiga utvecklingen av den kommunala va-försörjningen. Arbetet med planen har skett i en...

Senaste artiklarna