Dagvatten i Oxundaåns avrinningsområde – policy, råd och riktlinjer. Oxunda vattenverkan, 2001 & 2007.

    I Oxunda vattensamverkan samarbetar kommunerna Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna för att minska föroreningarna och förbättra vattenkvaliteten inom Oxundaåns avrinningsområde. En av de prioriterade uppgifterna är att förbättra dagvattenhanteringen. År 2001 utarbetades ett förslag till dagvattenpolicy - gemensamma riktlinjer för hantering av dagvatten i tätort. Policyn har antagits av kommunfullmäktige i de medverkande kommunerna.

    Hej! Vill du läsa hela artikeln?

    Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.