7000 kvadratmeter sedumtak

I Uppsala läggs just nu ett sedumtak på 7600 kvadratmeter. Spännande tyckte jag och åkte dit. Jag träffade Per Nyström och hans kollegor på NyFam som var i full färd med att lägga ut sedummattor på taket.

Ovanpå tätskiktet läggs en vattenhållande filtduk, sedan ett geonät och så sedummattorna. Eftersom taket lutar kraftigt, som mest 45 grader, måste sedummattorna fästas i underlaget för att ligga stabilt. Det krävs också selar för att inte Per och hans kollegor ska ramla ner när de fäster mattorna i underlaget. Taket ser ut som en stor våg och det var häftigt att stå där uppe och titta runt på de röda-gröna växterna.


Så här ser taket ut uppifrån…


… och så här ser det ut från marken.