Rapport om sluten tank inom verksamhetsområde, Ekolagen och Uddevalla 2013

En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för VA-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor. Utredning är utförd av Jonas Christensen, Ekolagen, på uppdrag av Uddevalla kommun och färdigställdes den 8 maj 2013.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.