Besök gröna tak institutet

  Gå en guidad tur och bli inspirerad av vår botaniska takträdgård och Ekostaden Augustenborg. Scandinavian Green Roof Institute (SGRI) är ett kompetenscenter för gröna tak och gröna väggar. Institutet grundades 2001 med uppdrag att förvalta och utveckla Augustenborgs Botaniska Takträdgård. Idag tar institutet emot studiebesök till takträdgården och ekostaden, deltar i forskning och utvecklingsprojekt, bedriver kursverksamhet, gästföreläser, ger konsultering till SGRAs medlemmar samt verkar för utveckling av marknaden.

  1. Skapandet och utvecklingen av Ekostaden Augustenborg
  2. Solenergi i kombination med grönska – biodiversity solar roofs
  3. Stadsodling och permakultur i stadslandskapet – på tak, mark och väggar
  4. Klimatanpassning med grön infrastruktur och hållbat dagvattenhantering

  Vill du läsa mer om gröna tak, dess fördelar, olika konstrumktioner och hur man bygger själv – gå då in på SGRIs hemsida här.